Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

אגודה שיתופית

התאגדות של אנשים שהצטרפו יחד מתוך רצון חופשי לשם פעילות כלכלית משותפת. האגודה פתוחה לכל, ללא הבדלי דת והשקפה ומנוהלת באופן דמוקרטי ועצמאי. האגודה מקימה מפעל כלכלי-משקי משותף המבוסס על השקעה עצמית של כל חבריה ועל שוויון בחובות ובזכויות. הבסיס לשותפות ואופי השותפות שונים בהתאגדויות השונות.

אגודות שיתופיות הוקמו לראשונה בבריטניה במאה ה-19. האגודות השיתופיות הקימו קואופרטיבים, שאיפשרו לחבריהן ליצור לעצמם מקומות עבודה או להבטיח לעצמם אספקת שרותים בתנאים הוגנים.

ניתן למיין את האגודות השיתופיות לשני סוגים:
א. אגודה ראשונית (קואופרטיב, מושב, קיבוץ, צרכניה וכו'), שחבריה יחידים או תאגידים. מטרתה לפעול באמצעות שיתוף או עזרה הדדית לשיפור מצבם החברתי והכלכלי של חבריה.
ב. אגודה מרכזית (מרכז הקואופרציה, 'תנובה', 'המשביר המרכזי' וכו'), שחבריה אגודות ראשוניות או תאגידים אחרים. מטרתה להקל על פעולות חבריה ולקיים מפעלים למענם או למען חבריהם.

למידע נוסף בנושא ראו הערכים קואופרציה וקואופרציה בישראל.