Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

אגודה צרכנית

קבוצת אנשים שהתארגנו על בסיס קואופרטיבי במטרה להבטיח לחבריה אספקה במחירי עלות של מוצרים, בעיקר מוצרי מזון. הקבוצה רוכשת את המוצרים במשותף ממקורות סיטונאיים. המוצרים נמכרים לחברי האגודה ללא רווח, במחירי עלות בניכוי הוצאות התפעול.
תאריך: 1906

בשנת 1906 הוקמה ברחובות אגודת הצרכנים הראשונה בארץ ישראל. ביזמתו של יוסף אהרונוביץ הקימו פועלי רחובות חנות משותפת ששירתה אותם. אגודה נוספת הוקמה בשנת 1911 ביפו על ידי פקידים ובעלי מלאכה שהקימו חנות משותפת בשם 'חיסכון'. חנות זו התקיימה במשך שנתיים. התארגנויות אלו לא היו אגודות שיתופיות של ממש. אגודות הצרכנים במושבים, שהוקמו מאוחר יותר, הן האגודות הצרכניות השיתופיות הראשונות בארץ ישראל. בשנת 1924 הוקמה האגודה הראשונה בנהלל, ובשנת 1927 הוקמה אגודה שניה בתל עדשים. האגודות הראשונות בתל אביב ובחיפה הוקמו בשנת 1929. מייסדי האגודות היו חברי ההסתדרות הכללית. האגודות נעזרו בתחילת דרכן במשביר המרכזי, אשר מכר להן את המצרכים במחירים סיטונאיים. תוך זמן קצר הוקמו אגודות רבות ברחבי הארץ. בשנת 1932 הקימה ההסתדרות הכללית עבורן מסגרת ארגונית כוללת בשם: ברית הקואופרציה הצרכנית. הפיקוח הציבורי על האגודות נעשה באמצעות 'ברית פיקוח של הקואופרציה הצרכנית'.