Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

הסתדרות 'העשרות' (אגודת אחים)

אגודת פועלים שפעלה ברחובות. נוסדה בשנת 1891 ונקראה בתחילה 'אגודת אחים'. פעלה באופן גלוי לשיפור תנאי העבודה והמחיה של הפועלים ובסמוי כארגון לשמירה והגנה במושבה. התפרקה לאחר כשנה של פעילות.
תאריך: 1891

אגודה זו הוקמה בשנת 1891 ברחובות ונקראה בתחילה 'אגודת אחים'. שמה הראשון של האגודה מסמל את תוכנה -  האחוה ואילו שמה השני: 'הסתדרות העשרות' מלמד על המבנה הארגוני שלה.  חברי האגודה היו כ-60 פועלים ומתישבים צעירים מהמושבה. האגודה הוקמה במתכונת צבאית וחשאית בהשפעת אגודת 'בני משה', שנוסדה על ידי אחד העם ופעלה ברוסיה ובמושבות. שמה של האגודה נגזר מן המבנה הפנימי שלה: לכל עשרה פועלים 'שר עשרה', לכל חמישים פועל 'שרי חמישים' ומעליהם 'שרי מאה'. שתי מטרות היו לאגודה זו: האחת כלכלית: לפעול לשיפור מצבם של חבריה. לשם כך יצרו החברים קופה משותפת שנועדה לסייע להם בקניית אדמה ליד ואדי חנין, עליה תכננו להתיישב. בנוסף הקימו חברי האגודה ברחובות מטבח משותף, מאפיה, ומכבסה. המטרה השניה היתה צבאית: להקים ארגון צבאי לשם הגנה עצמית. פעילותה של האגודה נמשכה כשנה, עד למשבר שפקד את המושבה רחובות והמושבות האחרות והביא להתפוררותה.  עם חברי האגודה נמנו נח שפירא ('ברנש'), אפרים חרל"פ, יצחק חיותמן ויחיאל מיכל הלפרין.