Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

נחשון

חברה לספנות ודיג, שהוקמה בשנת 1936 על ידי ההסתדרות הכללית. החברה רכישה ובנתה ספינות דיג, החכירה אותן לקיבוצים, הכשירה דייגים וספנים והקימה מתקנים ומפעלי עזר עבור ענף הדיג. בשנות ה-50 שינתה החברה את שמה ל'יונה'. בשנת 1969 נסגרה החברה בשל קשיים כלכליים.
תאריך: 1936

בשנת 1936 הוקמה 'נחשון' - החברה ההסתדרותית לדיג ולספנות. מטרותיה של החברה בעת הקמתה היו: רכישה ובניה של ספינות לדייג במים עמוקים; הכשרה וקליטה של דייגים וספנים; הקמת מתקנים ומפעלים לשירות ענף הדיג כגון: מחסני ציוד, בתי מלאכה, מפעלים לשימורי דגים, בתי קירור, אמצעי הובלה וכו'; הקמת חברה לאומית לספנות.

חברת 'נחשון' הוקמה בתקפה של התעורות בפעילות הימית בארץ ישראל בעקבות תחילת פעולתו של נמל תל-אביב. נציגי ההסתדרות הכללית בארצות הברית גייסו בארצות הברית את הון המניות הראשון של החברה. בשנות מלחמת העולם השניה (1945-1939) רכשה 'נחשון' ובנתה 11 ספינות, מהן אחת לספנות חופית ו-10 לדיג. בספינות אלה הושקע רוב ההון העצמי של 'נחשון' וכן כספים שהועמדו לרשותה על ידי ההסתדרות וקרן הימאות. החברה הכשירה מאות ספנים, החכירה אניותי למשקי ההתישבות העובדת ופתחה מחלקה לציוד ימי, אשר סיפקה את כל צרכי הדיג העברי.

במשך כל השנים השקיעה 'נחשון' מאמצים בהקמת חברת ספנות לאומית גדולה. בשנת 1945 הקימה 'נחשון' בשותפות עם הסוכנות היהודית והחבל הימי לישראל את חברת 'צים'. 'נחשון' השקיעה ב'צים' את רוב הונה וחברי הנהלתה פעלו להרחיב את פעילות 'צים' ולבססה כחברת השיט הלאומית.

בשנים 1950-1945 העבירה 'נחשון' חלק מספינותיה לבעלות של משקים מההתישבות העובדת שעסקו בדיג ולקואופרטיבים לדיג. ההעברה התבצעה בעזרת קרן הדיג שהוקמה במשותף על ידי 'נחשון', הסוכנות היהודית, הממשלה ו'ניר' בע"מ.

בשנות העליה ההמונית החליטה 'נחשון' לחדש את פעילותה בתחום רכישת ספינות דיג והפעלתן, במטרה לקלוט עובדים בתחום זה ולהרחיב את ענף הדיג. החברה רכשה ספינות דיג חדשות ומשוכללות והפעילה ספינות קיימות. החברה קלטה עשרות עולים שעסקו בדיג בארצות מוצאם והכשירה עולים חסרי ניסיון לעבודה בתחום.

בשנות ה-50 רכשה 'נחשון' את מפעל שימורי הדגים 'יונה' בטירת הכרמל ושינתה את שמה של החברה האחראית על צי הדיג ל'יונה'. החברה המשיכה לפעול ואף רכשה ספינות נוספות. בשנות ה-60 סבלה 'נחשון' מהפסדים. בשנת 1969 נסגרה החברה ואניותיה נמכרו לחברת הספנות 'אטלנטיק'.