Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

[ה]סנה

חברת הביטוח המרכזית של ההסתדרות הכללית. הוקמה בשנת 1924 כחברת ביטוח בבעלות פרטית, ובשנת 1927 נרכשה על ידי ההסתדרות. 'הסנה' ריכזה את עניני הביטוח של מפעלי חברת העובדים והקואופרציה, הקיבוצים והמושבים ושל ציבור העובדים. במהלך השנים גדלה החברה והיתה לקבוצת הביטוח הגדולה בארץ. בשנת 1992 בעקבות הסתבכות כספית הפסיקה החברה לפעול.
תאריך: 1924

'הסנה' נוסדה בשנת 1924 על ידי בעלי הון פרטיים. בשנת 1927 נרכשה החברה על ידי ההסתדרות הכללית בעזרת ארגון פועלים יהודים מארצות הברית, ה'יידישער נאציאנאלער ארבייטער פארבאנד'. מאז רכישתה פעלה 'הסנה' כחברת הביטוח המרכזית של ההסתדרות. כל מוסדות ההסתדרות ביטחו את עובדיהם בחברה, וכתוצאה מכך התרחבה פעילות 'הסנה' בהיקף נרחב. לאחר שנים רכשה ההסתדרות את מניות חברי ה'פארבאנד' ומאז היתה לבעלים הבלעדיים של החברה.

בתחילה עסקה החברה בביטוח חיים ובהמשך הרחיבה את תחומי פעילותה לכל סוגי הביטוח. כחברה הסתדרותית הוקדשה תשומת לב מיוחדת לבעיות הביטוח של תנועת הפועלים. החברה קידמה את נושא 'הביטוח ההדדי', המעניק כיסוי ביטוחי לכל חברי קופות התגמולים במקומות העבודה במקרה של מוות ונכות (כ-400 קופות כאלה היו מסונפות ל'הסנה' בהסדר הביטוח ההדדי). החברה פיתחה תכניות ביטוח מיוחדות לענפי החקלאות של ההתיישבות העובדת ולתנועה הקואופרטיבית העירונית (הצרכנית והיצרנית). באמצעות תוכניות החיסכון בתחום ביטוח החיים גויסו משאבים כספיים גדולים שהופנו להשקעה במפעלים הסתדרותיים ותרמו לחיזוק המשק ההסתדרותי. 'הסנה' החזיקה חברות בת רבות שהתמחו בענפי ביטוח יחודיים. במרוצת השנים התרחבה 'הסנה' והיתה בשנות ה-80 לקבוצת הביטוח הגדולה בארץ. בשנת 1992 קרסה החברה בעקבות הסתבכות בעסקי ביטוח משנה בחו"ל. 'הסנה' הפסיקה את פעולתה ותיקי הביטוח שלה נרכשו על ידי חברות הביטוח 'מגדל' ו'כלל'.