Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

תנובה

נוסדה בשנת 1926 כמפעל קואופרטיבי של ההתישבות העובדת לצורך עיבוד ושיווק תוצרת חקלאית. יותר מ-600 ישובים חקלאיים ומאות משקים חקלאיים היו קשורים ל'תנובה' והשתמשו בשירותיה. במהלך השנים יצרה ושיווקה תנובה בהיקף רחב מגוון של מוצרים חקלאיים והיתה לקונצרן המזון הגדול בישראל. בשנת 1999 החל תהליך הפרטתה של תנובה. בשנת 2007 הוחלט על מכירתה לקרן 'אייפקס'.
תאריך: 1926

בשנת 1921 הוקמו במסגרת 'המשביר' 'מחלקות לתוצרת חקלאית' שתפקידן לשווק את התוצרת החקלאית של המשקים העבריים החדשים. מחלקות אלו שיווקו בתחילה חלב טרי לשתיה ואחר כך גם מוצרי חלב. בשנת 1924 התמנה אליעזר יפה למנהל המחלקות. המשקים לא היו שבעי רצון בשל חוסר התאמתו של 'המשביר' לשיווק תוצרת טריה ובשל דרישתו לנכות את קניות המשקים מהכנסותיהם ממכירת התוצרת. מסיבה זאת הופרדו המחלקות הללו מ'המשביר' והחלו לפעול בנפרד בירושלים, בחיפה ובתל-אביב.

בשנת 1926 החליטו המשקים החקלאיים העבריים בארץ ישראל (המושבים והקיבוצים) להקים מרכז ארצי למחלקות האלה אשר ירכז ויאגד את הטיפול בכל שלבי העיבוד, הייצור והשיווק של תוצרת חקלאית טריה. הקמת המרכז הארצי נועדה למנוע תחרות בין המחלקות השונות ולהבטיח הפצה של תוצרת עברית בכל רחבי הארץ. בשנת 1927 בסיועה של 'הסתדרות הפועלים החקלאית' הוקמה 'תנובה', כמפעל קואופרטיבי של המשקים החקלאיים, השייכים להתישבות העובדת או הקרובים לה בעקרונותיהם.

בתחילה פעלה 'תנובה' כמערכת של אגודות מחוזיות - תל-אביב, חיפה וירושלים - אשר פעלו באופן אוטונומי. בשנת 1930 נערכה בנהלל הוועידה הארצית הראשונה של הארגון. הוקמה המסגרת הכללית: 'תנובה - מרכז שיתופי לאגודות חקלאיות תנובה בארץ ישראל בע"מ'. נקבעו עקרונות היסוד של החברה: שיווק משותף של התוצרת החקלאית, שיוויון ושיתופיות בטיפול בתוצרת החקלאית, פעולה לפי עקרון העזרה ההדדית בין המשקים, ופעילות ללא מטרות רווח לארגון אלא לחבריו. הוחלט שמרכז 'תנובה' יהיה המוסד העליון של הארגונים המחוזיים ואליעזר יפה נבחר למנהלו הראשון של המרכז. מבנה המחוזות והמרכז נשמר עד שנת 1952, אז אוחדה 'תנובה' בפועל לקואופרטיב ארצי.

בשנות השלושים התבססה 'תנובה', הקימה מחלבות חדשות ופיתחה את תעשיית מוצרי החלב. במקביל החלה לשווק תוצרת חקלאית טריה נוספת: ביצים, עופות, ירקות ופירות. בשנת 1933 הופיע הבטאון הראשון של תנובה, 'אלומות', בעריכת אליעזר יפה. בשנת 1936 הוקמה חברת 'תנובה אכספורט', חברה ליצוא פרי הדר.

במהלך השנים הבאות התאגדו ב'תנובה' מאות ישובים חקלאיים מכל צורות ההתיישבות: קיבוצים, קבוצות, מושבות, מושבי עובדים, מושבי עולים, משקי פועלות, בתי ספר חקלאיים, תחנות ניסוי חקלאיות וכן גם מספר גדול של יצרנים בודדים. 'תנובה' קלטה, עיבדה ושיווקה תוצרת בהיקפים שהלכו וגדלו במהירות.

בכל שנות קיומה מילאה 'תנובה' תפקיד ממלכתי חשוב בארגון האספקה התקינה של מזון חיוני לתושבי הארץ. בתקופת מאורעות 1939-1936, היתה 'תנובה' הספק העיקרי של תוצרת מזון חקלאי ליישוב היהודי, אשר היה נתון למתקפות של הכנופיות הערביות. כך היה גם בעת מלחמת העולם השניה, כאשר נמנעה הגעתן של אניות סוחר לנמלי ארץ ישראל, ובעת מלחמת העצמאות, כאשר 'תנובה' העבירה שיירות עמוסות תוצרת חקלאית לירושלים הנצורה - הן במסגרת מבצע 'נחשון' והן באמצעות 'דרך בורמה'.

בשנות העליה הגדולה שלאחר קום המדינה, הבטיחה תנובה חלוקה סדירה של מוצרי חלב ותוצרת חקלאית, יזמה את מפעל החלב בבתי הספר, חילקה תוצרת חלב לאוכלוסיות נזקקות וקלטה תוצרת חקלאית מהיישובים החדשים שקמו. בכל מלחמות ישראל, דאגה תנובה לאספקה שוטפת הן לצה"ל והן לאוכלוסיה האזרחית.

בשלושים השנים הראשונות למדינת ישראל התפתחו הייצור והאספקה החקלאית באופן מואץ, וגם 'תנובה' התפתחה במקביל לכך. 'תנובה' ניהלה תעשיית חלב מפותחת, המבוססת על חמש מחלבות ומספר מפעלים גדולים. במקביל השתלבה 'תנובה' בענפי תעשייה אחרים, הקשורים בעיבוד תוצרת חקלאית.

'תנובה' הקימה סניפים, חנויות ומזנונים בערים הראשיות ובעיירות הפיתוח, ודאגה לאספקת התוצרת החקלאית בכל ישובי הארץ. היא השתתפה גם בבניית השווקים הסיטונאיים בערים הגדולות של המדינה. מפעלי תעשיית החלב, הסניפים המקומיים והמחסנים הסיטונאיים של 'תנובה', איפשרו קליטה סדירה ושיווק של תוצרת ממאות ישובים חקלאיים ומאלפי יצרנים בודדים. בשנת 1957 הוקמה החברה ליצוא חקלאי 'אגרקסקו' בבעלות משרד החקלאות, המחלקה להתישבות של הסוכנות היהודית ו'תנובה'. האחריות לטיפול בנושא היצוא החקלאי הועבר ממחלקת היצוא במרכז 'תנובה' ל'אגרקסקו'.

המוסדות הנבחרים של 'תנובה' היו: ועידה, שהתכנסה אחת לארבע שנים, בהשתתפות נציגים מכל המשקים החברים; מועצה בת 60 חברים, אשר התכנסה פעמיים בשנה; הנהלה בת 33 חברים, שהיוותה את מועצת המנהלים, והתכנסה אחת לחודש. יו"ר ההנהלה הוא המנהל הכללי של 'תנובה'; מזכירות פעילה בת 15 חברים שכללה את מנכ"ל 'תנובה', סגנו, מנהלי אגפים, מנהלי ומנהלי משנה של המחוזות. המזכירות התכנסה אחת לשבועיים וניהלה את הפעילות השוטפת של החברה.

התפתחותה של 'תנובה' במהלך השנים והפיכתה לקונצרן המזון הגדול בישראל והשינויים במשק הישראלי חייבו היערכות מחדש. באמצע שנות ה-90 נערך ב'תנובה' שינוי ארגוני מקיף, במסגרתו נוצר מבנה חדש של חטיבות אוטונומיות: תשלובת החלב, חטיבת הבשר, חטיבת הביצים, אחזקות ירקות ופירות וחטיבת הנכסים. לכל חטיבה הנהלה עצמאית, הפועלת במסגרת המדיניות הכללית של 'תנובה'. הוקמו מוקד שירות צרכנים ומרכז למחקר ופיתוח. נרכשו חברות כמו 'סנפרוסט', 'מעדנות', 'טירת צבי', 'אוליביה', והורחב מיגוון המוצרים המשווקים. בשנת 2001 הוקמה חטיבה נוספת לשיווק לשוק המוסדי, 'תנובה שף', והוקמה חברת 'דגי תנובה' לשיווק דגים טריים. בשנת 2003 הושק מחלבה מודרנית ומתקדמת באלון תבור ובשנת 2004 נסגרו המחלבות הוותיקות בתל אביב ובחיפה. באותה שנה החלה 'תנובה' לייצא ממגוון מוצריה לארה"ב באמצעות חברת הבת 'תנובה USA'. בשנת 2005 הקימה 'תנובה' מחלבה ומערכת הפצה ברומניה.

בשנת 1999 בוועידה הארצית של 'תנובה' שנערכה ביגור הוחלט על ביצוע הפרטה. בתחילה נעשה תהליך של שיוך הבעלות על 'תנובה' לכל 620 האגודות החברות בה, שיתופיות (קיבוצים ומושבים) ומשפחתיות ונקבע חלקה היחסי של כל אגודה בהון המניות. לאחר אישור ההפרטה יצאה 'תנובה' למכרז למכירת מניותיה שבו זכתה קרן ההשקעות הבינלאומית 'אייפקס'. בוועידת 'תנובה' שנערכה בשנת 2007 בכפר מנחם אושרה עיסקת המכירה.