Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

[ה]משרד לעבודות ציבוריות ולבנין

נוסד בשנת 1921 על ידי ההסתדרות הכללית ועסק בארגון קבוצות קבלניות לביצוע עבודות ציבוריות ובנין. בשנת 1924 הוחלט להרחיב את מסגרתו של 'המשרד' ולהקים את 'סולל בונה'.
תאריך: 1921

בשנת 1921 הקימה ההסתדרות הכללית את 'המשרד לעבודות ציבוריות ובנין', שעסק בארגון קבוצות קבלניות לביצוע עבודות ציבוריות. 'המשרד' החליף את המשרדים הקבלניים של מפלגות 'אחדות העבודה' ו'הפועל הצעיר', שפעלו לפני הקמת ההסתדרות. 'המשרד לעבודות ציבוריות ובנין' עסק בתחילה בעיקר בסלילת כבישים ואחר כך פנה לעבודות בניה בערים ובמשקים, לייבוש ביצות ולהקמת מפעלי השקיה. נוסף על פעילותו של 'המשרד' בבנין הארץ ובהבטחת תעסוקה לפועלים יהודים, הוא תרם להכשרתם המקצועית של עולים ולהסתגלותם לעבודת כפיים. הדגש בפעילות היה על קליטת עליה וביסוסה, ולכן בכל שנות קיומו היה 'המשרד' שקוע בגרעונות. חלק מהגרעונות נבעו מכך שהפועלים, לאחר שהוכשרו והפכו לבעלי מקצוע, עברו לעבוד כעצמאים בשכר גבוה יותר, והותירו ב'משרד' את הפועלים הבלתי מקצועיים. בשנת 1924 החליטה ההסתדרות הכללית להרחיב את מסגרתו של 'המשרד לעבודות ציבוריות', ועל תשתיתו הוקם 'סולל בונה' כ'חברת פועלים עברית שיתופית לעבודות ציבוריות, בנין וחרושת'.