Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

ויצו

הסתדרות עולמית של נשים ציוניות. נוסדה בלונדון בשנת 1920 במטרה לסייע לנשים ולילדים בארץ-ישראל באמצעות שרותי רווחה, בריאות וחינוך.
תאריך: 1920

הסתדרות ויצו (ראשי תיבות של Women's International Zionist Organization) היא תנועה עולמית של נשים ציוניות שנוסדה בשנת 1920 בלונדון על ידי נציגות של ארגוני נשים בבריטניה ובמדינות נוספות בראשותן של רבקה זיו וורה ויצמן. התנועה הוקמה במטרה לסייע לנשים ולילדים בארץ ישראל באמצעות שירותי רווחה וחברה ומוסדות להכשרה חקלאית ומקצועית וכן גם לקדם את מעורבות הנשים בעשייה ציבורית ופוליטית בתנועה הציונית ובארץ ישראל. רוב הפעילות מבוצעת בהתנדבות על ידי חברות ויצו.

מהקמת התנועה ועד מלחמת העולם השניה הורחבה בהדרגה פעילות ויצו בארץ ישראל והוקמו פדרציות בארצות נוספות (חוץ מארה"ב שם ממלאת הסתדרות 'הדסה' תפקיד מקביל). בשנת 1927 התארגנו פעילות ויצו בארץ ישראל במסגרת הפדרציה הארצישראלית של ויצו, הכפופה למשרד בלונדון. בשנת 1933 התאחדה ויצו הארצית עם הסתדרות נשים עבריות, ארגון נשים ארצישראלי גדול נוסף.

בשנות מלחמת העולם השניה בעקבות השמדתן של מרבית הקהילות היהודיות באירופה, חוסלו גם הפדרציות של ויצו באותן ארצות. עם זאת, באותה תקופה נוסדו 19 פדרציות חדשות בדרום אמריקה. לאחר המלחמה שוקמו חלק מהפדרציות של ויצו באירופה. בשנת 1949, לאחר הקמת מדינת ישראל, הועבר המשרד הראשי של ויצו מלונדון לישראל. ב-25 השנים האחרונות הוקמו פדרציות חדשות בארצות הברית (1981) בהונג-קונג, בבודפסט, בפראג ובהודו. ארגון ויצו חבר בהסתדרות הציונית. נציגות ויצו משתתפות בקונגרסים הציוניים ונשיאתן חברה בהנהלה הציונית.

עד הקמת המדינה התרכזה פעילות ויצו בארץ ישראל בתחומים הבאים: סיוע לעולות חדשות ובני משפחותיהן; ניהול שירותי בריאות לנשים הרות ולאמהות צעירות; הקמה וניהול של מרכזים שכונתיים לסיוע למשפחות במצוקה, מעונות יום ובתי תינוקות (לילדים נטושים); הקמה וניהול של בתי ספר ומוסדות להכשרה מקצועית: בתי הספר החקלאיים בנהלל ובעיינות, בית הספר לשתלנות וגגנות בפתח-תקווה, בית הספר ניר-העמק בעפולה, בתי ספר מקצועיים בחיפה וברחובות, בתי ספר למטפלות, וכפר הנוער הדסים; הקמת חוות חקלאיות בשיתוף עם מועצת הפועלות; שיעורי בישול לנשים מהעיר ומהקיבוץ; פעילות פוליטית-ציבורית במסגרת אספת הנבחרים, הוועד הלאומי וועדי הקהילות והמועצות המקומיות; תמיכה בתעשיות בית ובתי מלאכה של עולות, אמהות או נשים בעלות ניידות מוגבלת.

לאחר הקמת המדינה עברו לאחריות הממשלה חלק מהשירותים שסיפקה ויצו, כמו טיפות חלב, שירותים סוציאליים והדרכה חקלאית. מעתה התרכזה ויצו בשירותים משלימים לשירותים הממלכתיים: סיוע לעולים, חינוך והכשרה, סיוע חברתי, סיוע לחיילות וחיילי צה"ל ולמשפחות שכולות, פעילות בקרב אוכלוסיות לא-יהודיות בישראל וסיוע לקשישים. ויצו מפעילה לשכות המשפטיות, המסייעות לנשים בענייני משפחה ואפליה בעבודה. החל משנות ה-70, פועלת ויצו, בשיתוף ארגוני נשים אחרים, לשיפור מעמד האשה, לקידום נשים באמצעות חקיקה, ולקידום מעורבות נשים בפוליטיקה.

כיום פעילות בויצו למעלה מרבע מיליון מתנדבות המאורגנות ב-50 פדרציות ברחבי העולם. בארץ יש לויצו כ-60 סניפים שבהם מרוכזת הפעילות ההתנדבותית ופעילות הסיוע לעולים, לקשישים, לנערות במצוקה ולשכבות החלשות. ויצו מפיעילה מאות מוסדות ושירותים בתחום החינוך והרווחה: בתי ספר ופנימיות, מעונות יום, פעוטונים וגני ילדים, מועדוני נוער, תחנות ליעוץ ולהכוונה מקצועית, לשכות משפטיות, מקלטים לנשים מוכות ומרכזים למניעת אלימות במשפחה.