Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

[ה]פועל

התאגדות הספורט הגדולה בישראל. ארגון 'הפועל' הוקם בשנת 1926 כאיגוד הספורט של ההסתדרות הכללית במטרה לפעול לטיפוח תרבות הגוף ובריאותו של העובד. בתקופה שקדמה להקמת המדינה מילא 'הפועל' תפקידים לאומיים חשובים.
תאריך: 1926

בשנת 1923 הוקמה בתל-אביב קבוצת הספורט 'הפועל תל-אביב', שהתפרקה כעבור זמן קצר. כעבור כשנה התארגנו בחיפה גורמים מקומיים מתחום הספורט וגורמים מתנועות הפועלים וההסתדרות הכללית והקימו ב-24 באפריל 1924 את מועדון 'הפועל חיפה'. בתחילה פעלה 'הפועל חיפה' במסגרת 'מכבי', אגודת הספורט היחידה שפעלה אז בארץ ישראל. כעבור כשנה וחצי פרשה הקבוצה מ'מכבי' ומייסדיה בשיתוף פעולה עם קבוצות פועלים נוספות ברחבי הארץ יזמו הקמתו של ארגון 'הפועל'. ב-15 במאי 1926 נערכה ועדת היסוד של ארגון 'הפועל' והוקמה התאחדות ארצית שפעלה במסגרת ההסתדרות. קבוצות ספורט בעלות זיקה סוציאליסטית הצטרפו ל'הפועל' וסניפים נוספים של הארגון הוקמו ברחבי הארץ. בשנת 1927 הצטרף 'הפועל' ל'אינטרנציונל ספורט הפועלים', ההתאחדות העולמית של ארגוני ספורט הפועלים. בספטמבר 1928 נערך כינוס 'הפועל' הראשון בהשתתפות 780 ספורטאים מ-18 סניפים. בשנות השלושים התרחב הארגון באופן משמעותי: מספר הסניפים הגיע לעשרות, מספר החברים עבר את ה-10,000, ונציגי 'הפועל' השתתפו בתחרויות בחו"ל.

הנהגת ההסתדרות ראתה בארגון 'הפועל' חלק מהמערכת הכלכלית והחברתית של תנועת הפועלים בארץ ישראל. ארגון 'הפועל' שימש כמשקל נגד לארגוני הספורט האחרים: 'מכבי' האזרחי ו'בית"ר' הרוויזיוניסטי. 'פלוגות הפועל', שהוקמו לכאורה לשמור על הסדר באירועים ציבוריים וספורטיביים, נועדו לפעול נגד 'פלוגות בית"ר' במקרים של הפרת שביתות והתנכלויות לאסיפות פועלים. ארגון 'הפועל' פעל בשיתוף פעולה עם ה'הגנה', במסגרתו במסווה של פעילות ספורטיבית, עברו רבבות בני נוער וצעירים אימון גופני והכשרה טרום צבאית. סניפי 'הפועל' ומרכזי ההדרכה של הארגון שימשו כבסיסי התארגנות ואימונים ליחידות של ה'הגנה' בימאות ובתעופה (כגון: פלוגת הים, הפלי"ם וקלוב התעופה). חברי הפלוגות הימיות של 'הפועל' השתתפו בפעילות ההעפלה וההתיישבות הימית, במסגרתה נטלו חלק בהקמת הישובים שדות ים, נחשולים, פלמחים ונווה ים. כ"ג חברי הפלוגה הימית של 'הפועל' שיצאו בשנת 1941 לפעולת חבלה בלבנון בספינה 'ארי-הים' נעלמו וגורלם לא נודע עד היום.

במלחמת העצמאות התגייסו חברי 'הפועל' לצה"ל והשתתפו בלחימה במסגרת היחידות השונות. לאחר המלחמה התחדשה הפעילות הספורטיבית והארגון המשיך להתרחב ולהתפתח. כיום ארגון 'הפועל' עודנו איגוד הספורט הגדול ביותר במדינה והוא פועל בשני תחומים: הספורט העממי והספורט ההישגי.

האגף לספורט עממי אחראי לפעולות הספורט במקומות העבודה ותומך בפעילותם של אלפי ספורטאים העוסקים ב-15 ענפי ספורט. האגף מקיים במהלך השנה פעילויות ספורט מגוונות הכוללות אליפויות בענפי הספורט השונים, השתלמויות וכן אירוע שנתי 'האוניברסיאדה'. האגף מארגן גם מפעלים ספורטיביים המוניים: צעדות, מירוצים משחים ושיוטים.

האגף לספורט הישגי מטפח ומקדם את הספורט הקבוצתי והאישי בענפים האולימפיים, מסייע בהקמת אגודות ספורט ומטפח ספורטאים מצטיינים. כיום פעילים במסגרת האגף כ-1300 קבוצות ליגה (בוגרים ונוער) בכדורגל, כדורסל, כדורעף וכדוריד, וכ-770 אגודות ספורט בענפים האולימפיים האחרים. ספורטאי 'הפועל' מייצגים את ישראל באולימפיאדה ובתחרויות בינלאומיות נוספות. בנוסף, מקיים 'הפועל' כינוסי ספורט בינלאומיים ומשתתף באולימפיאדות של 'אינטרנציונל ספורט הפועלים'.