Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

[ה]בונים

תנועת נוער ציונית חלוצית הקשורה לתנועת העבודה הציונית. נוסדה בשנת 1929 באנגליה ואחרי כן נוסדו תנועות נוספות בשם זה בארצות נוספות. בוגרי התנועה שעלו לישראל הקימו כ-30 קיבוצים והשלימו קיבוצים נוספים. בשנת 1981 התאחדה התנועה תנועת 'דרור' והוקמה תנועת 'דרור-הבונים'.
תאריך: 1929

תנועת 'הבונים' נוסדה בלונדון בשנת 1929 על ידי וולסלי (פנחס) אהרון. בתחילה עסקה התנועה בצופיות  ובטיפוח הזהות היהודית. במחצית שנות השלושים מנתה התנועה באנגליה כ-10,000 חברים. תנועות באותו שם נוסדו בארצות נוספות: דרום אפריקה (1930), צפון אמריקה (1935), הודו (1935), אוסטרליה (1940), ארגנטינה וברזיל (1945), ניו זילנד (1949) והולנד (1950) ועוד.

הקשרים בין התנועות בארצות השונות היו רופפים ולא מחייבים, אם כי היתה קירבה גדולה יותר בין התנועות שהוקמו בארצות חבר העמים הבריטי. היו גם הבדלים בארגוני החסות של התנועות. באנגליה, דרום אפריקה ובאוסטרליה התנועות קמו כארגונים עצמאיים, אשר נתמכו על ידי בוגריהן, והקשרים עם ההסתדרות הציונית המקומית נוצרו רק כעבור שנים. בצפון אמריקה קמה התנועה כארגון נוער של מפלגת  'פועלי ציון'.

תנועות 'הבונים' בארצות השונות גיבשו לעצמן מערכות של עקרונות אידיאולוגיים המשלבים יהדות, ציונות וסוציאליזם. למרות ההבדלים בין התנועות הארציות, כולן הדגישו את המעשה הקונסטרוקטיבי בארץ ישראל המגשר על תפיסות רעיוניות או חינוכיות שונות. דמות החלוץ והבונה אומצה כמופת חינוכי. בהמשך לכך היתה ההגשמה החלוצית למשימה העיקרית של התנועה, אם כי לרוב לא מחייבת. חיזוק תפקידה של ההגשמה נבע מנסיבות התקופה ומהשפעתם של שליחים מארץ ישראל שפעלו בתנועות החל משנות ה-30 וכיוונו את המגשימים להתישבות העובדת. ראשוני השליחים היו חברי 'הקיבוץ המאוחד' ומקורבים למנהיגות מפא"י. חלקם היו יוצאי תנועת נצ"ח שביקשו להרחיב את שורותיהם לאחר חיסול הבסיס המקורי של התנועה ברוסיה וההתנתקות מתנועת 'השומר הצעיר'. התנועות הקימו חוות הכשרה באנגליה, באמריקה, בדרום אפריקה ובאוסטרליה. החוות הכשירו את החברים למשימה של בנית קיבוצים (עד לסגירתן בראשית שנות ה-70).

העליה החלוצית וההתיישבות בקיבוץ יצרו מכנה משותף בין התנועות הארציות וזירזו את הקמת התנועה העולמית. התהליך החל בהתגבשות הקיבוץ האנגלו-בלטי, שכלל קבוצה של נצ"ח מלטביה וקבוצות של 'הבונים' מאנגליה, ארצות הברית, קנדה ודרום אפריקה. גרעין זה הקים בשנת 1943 את הקיבוץ הראשון של בוגרי התנועה, כפר בלום. אחרי כן הוקמה לשכת קשר שעסקה בתחילה בהעברת מידע לתנועה בחו"ל. בהמשך הורחבה פעילותה והיא עסקה במיון מועמדים לשליחות, בקליטת העולם ובליווי גרעיני העולים שהתגייסו לנח"ל, כולל הכוונתם לנקודות הכשרה והתישבות. בשנת 1951 הוקמה תנועה עולמית, שאיגדה את התנועות מאנגליה, אמריקה, קנדה, דרום אפריקה, ניו זילנד, הודו והולנד ואת 'התנועה המאוחדת' מישראל. בעקבות הקמת התנועה העולמית החלו השלמות של חברי 'הבונים' להצטרף גם ליישובים שהוקמו על ידי חברים מארצות אחרות. בתחילה היתה התנועה קשורה לתנועת 'הקיבוץ המאוחד'. אחרי פילוג 'הקיבוץ המאוחד' בשנות ה-50, היתה תנועת 'הבונים' מסונפת ל'איחוד הקבוצות והקיבוצים'.

בשנת 1958 התאחדה 'הבונים' עם 'איחוד נוער חלוצי' והוקמה תנועה חדשה, 'איחוד הבונים', אשר  היתה לגדולה בתנועות הנוער של תנועת העבודה הציונית. בשנת 1959 הצטרפו 'הבונים' בישראל לתנועת 'הנוער העובד והלומד'.

בשנת 1981, עם הקמת התק"ם, התאחדה תנועת 'איחוד הבונים' עם תנועת 'דרור', שהיתה קשורה לתנועת 'הקיבוץ המאוחד'. שורשיה של תנועת 'דרור' היו במזרח אירופה, והתנועה דגלה בעקרונות דומים של ציונות, סוציאליזם והגשמה התיישבותית. בשנות ה-90 מנתה תנועת 'הבונים-דרור', כ-10,000 חניכים ב-22 ארצות. סניפים של התנועה הוקמו גם במדינות מזרח אירופה.

במהלך השנים ייסדו בוגרי תנועת 'הבונים' כ-30 קיבוצים וכמה מושבים ומושבים שיתופיים. בין השאר, יסדו חבריה את הקיבוצים גשר הזיו, ברור חיל, כפר הנשיא, בית העמק, מבוא חמה, ותובל וכן נמנו עם מייסדי המושב השיתופי הבונים שבחוף הכרמל. השלמות של התנועה הצטרפו לעשרות קיבוצים ורבים מחברי התנועה הצטרפו לקיבוצים כבודדים. עד לשנות ה-70 שמרה מזכירות התנועה העולמית על עצמאות ארגונית. במהלך השנים הצטמצמה העצמאות, בשל התלות בסיוע של התנועה הקיבוצית. בשנות ה-90  בוטלה העצמאות הארגונית של המזכירות העולמית והיא פעלה במסגרת מחלקת חו"ל של התק"ם.

כיום תנועת 'הבונים-דרור' היא תנועת הנוער היהודית הגדולה ביותר הפועלת בתפוצות. התנועה מונה יותר מ-15,000 חניכים והיא פועלת בארגנטינה, ברזיל, אורוגוואי, מקסיקו, ארצות הברית, קנדה, דרום אפריקה, זימבבואה, בריטניה, צרפת, הולנד, בלגיה, גרמניה, שוודיה, הונגריה, אוקראינה, רוסיה, טורקיה, אוסטרליה וניו-זילנד.

חניכי התנועה מגיעים כיום לארץ לשנת הכשרה, לסמינרים, למחנות עבודה ולמפעלי התנדבות. בעקבות קריסת הסוציאליזם העולמי ושקיעת התנועה הקיבוצית בישראל פחת במהלך השנים מספר חברי התנועה הפונים להגשמה בקיבוצים. כיום מעורבת התנועה בנסיונות להקמת קיבוצים עירוניים, כקהילות של חיים שיתופייים בערים.

 


סמל תנועת 'הבונים-דרור'