Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

דרור

תנועה ציונית סוציאליסטית. הוקמה באוקראינה לפני מלחמת העולם הראשונה. מאוחר יותר אומץ שם זה על ידי תנועות נוער ציוניות סוציאליסטיות רבות ברחבי העולם.

תנועת דרור הראשונה היתה קשורה בתנועת 'צעירי ציון' באוקראינה. לאחר מהפיכת 1917 בברית המועצות הוצאה אל מחוץ לחוק והחלה לפעול באופן מחתרתי. עיקר פעילותה של התנועה הועתק לפולין. בשנת 1923 יוצגה כסיעה סוציאליסטית עצמאית בקונגרס הציוני. בשנת 1925 הפכה התנועה לתנועת הנוער של 'פועלי ציון צ"ס' שנה אחר כך הצטרפה למסגרת זו גם תנועת הנוער 'פרייהיט'. בשנת 1938 התאחדה תנועת 'פרייהיט' עם תנועת 'החלוץ הצעיר' ונקראה בשם 'פרייהיט - החלוץ הצעיר'. תנועה זו דגלה בהגשמה חלוצית ובחינוך פוליטי סוציאליסטיי-ציוני, שהתבטא גם בקיום זיקה מעשית לתנועת 'החלוץ' ולמפלגת פועלי ציון צ"ס. שם התנועה שונה בשנת 1940 לדרור ובשם זה היא פעלה במחתרת ובגיטאות בתקופת השואה. בהמשך דרור התקשרה עם תנועת הנוער העולמית של הקיבוץ המאוחד 'דרור - המחנות העולים'. בשם דרור נקראו גם תנועות נוער ציוניות סוציאליסטיות רבות ברחבי העולם, בהן גם תנועת 'דרור - החלוץ הצעיר' בדרום ובצפון אמריקה,  שקיימו זיקה לאחדות העבודה-פועלי ציון ולקיבוץ המאוחד בארץ.