Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

גדנ"ע (גדודי נוער)

כינויים בראשי תיבות של גדודי הנוער שהוקמו עלידי ארגון ה'הגנה' בשנת 1936, בתקופת המרד הערבי והתנגשויות הדמים בין יהודים לערבים בארץ.
תאריך: 1936

יחידות אלה, שכללו נערים ונערות בגילאים 17-14, סייעו באיתות, קשר ותצפית. לאחר פרסום 'הספר הלבן' של שנת 1939 הוקמו בבתי הספר התיכוניים היהודיים חוגי חג"ם (חינוך גופני מוגבר), ששימשו אף הם מסגרת להכשרה קדם צבאית לנוער. חוגים אלו אוחדו עם גדודי הנוער על ידי ה'הגנה' והפכו לגוף אחד: גדנ"ע. במלחמת העצמאות פעלו חניכי הגדנ"ע במסגרת צה"ל. משנת 1949 הופרד הגדנ"ע מצה"ל והוגדר כחיל עצמאי. הגדנ"ע משלב בתכנית הכשרתו חינוך גופני לצד לימודי ידיעת הארץ וחינוך לאומי וחברתי. תכניותיו הן באחריות אגף הנוער והנח"ל במשרד הביטחון ומשרד החינוך והתרבות.