Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

בלַאוּ-וַויְס (בגרמנית - תכלת לבן)

ארגון נוער ציוני במרכז אירופה שהוקם בגרמניה בשנת 1912 בהשפעת תנועת הנוער הגרמנית ואנדרפוגל (ציפור נודדת). הארגון הקיף בשיאו כ-3,000 בני נוער.
תאריך: 1912

"בלאו וויס" היתה תנועה רבת השפעה בקרב הקהילה היהודית בגרמניה, שרבים מראשיה היו חניכים בתנועה בנעוריהם. לאחר מלחמת העולם הראשונה חינכה התנועה להגשמה חלוצית בארץ ישראל ורבים מחבריה עלו לארץ. מאוחר יותר התמזגו פלגים מתוך "בלאו וויס" בתנועת "הבונים".

בצ'כוסלובקיה הצטרפה התנועה, שנקראה גם "תכלת לבן", ל"ברית הנוער" (ברית התנועות החלוציות). מאוחר יותר הצטרפו חניכי תנועת "תכלת לבן" בצ'כוסלובקיה ובאוסטריה להסתדרות העולמית נצ"ח (נוער צופי חלוצי). בארץ התרכזו רבים מאנשי התנועה בקיבוץ שריד ובהמשך הצטרפו לקיבוץ הארצי - השומר הצעיר.