Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

אחווה

1) קבוצת פועלים קבלנית קואופרטיבית שפעלה בארץ ישראל בתקופת עליה שניה. נוסדה בארצות הברית בשנת 1912 על ידי 'פועלי ציון'. 2) קבוצת חלוצים שפעלה בארץ ישראל בתקופת עליה שלישית. הוקמה בליטא בשנת 1920.
תאריך: 1912

1) קבוצת 'אחווה' נוסדה בשנת 1912 בארצות הברית על ידי 'פועלי ציון' ביוזמתו של נחמן סירקין במטרה להקים בארץ ישראל ישוב חקלאי קואופרטיבי. חלק מחברי הקבוצה עלו ארצה בשנת 1913 במטרה להכשיר את הקרקע לחברים נוספים שיעלו בהמשך בסיועה של קפא"י. חברי הקבוצה ביקשו להתישב באזור פתח תקווה, אך לאור חוסר העבודה החמור ששרר אז בארץ, הם ויתרו זמנית על רעיון ההתישבות והתארגנו כקבוצה קבלנית על בסיס קואופרטיבי שתקבל על עצמה עבודות עונתיות או עבודות גדולות ותעסיק בהן יהודים בלבד. חברי הקבוצה, ניהלו אורח חיים שיתופי ועבדו במקווה ישראל, בירושלים, בנס ציונה, בחיפה ובמקומות נוספים. בזכות המסירות והמקצועיות שלהם הם הצליחו מאד בעבודתם. חיי השיתוף סייעו להם בהתמודדות עם קשיי הקיום, בעיקר בתקופת מלחמת העולם הראשונה. במשך הזמן הקימה הקבוצה בעין גנים משק עזר לגידול ירקות, אשר סיפק עבודה לנשות הקבוצה. בתקופת השיא מנתה הקבוצה כ-60 חברים, בהם 15 חברות.

עם כניסת הבריטים לארץ ישראל, התגייסו מרבית החברים לגדוד העברי, כדי לסייע להם בכיבוש הארץ. לאחר המלחמה, השתחררו חברי הקבוצה מהצבא, התרכזו בחיפה וביצעו עבודות באזור. ניסיון של חלק מהחברים להתישב באזור ערד נכשל. חלק מחברי הקבוצה הקימו בשנת 1922 את קיבוץ יגור. בשנת 1924 הקימו חלק מיוצאי 'אחווה' את קבוצת 'מעבר' אשר השתתפה בהקמת קיבוץ גבעת השלושה.

2) בשנת 1920 הוקמה בקובנה שבליטא קבוצה נוספת שנקראה 'אחווה'. חברי הקבוצה עלו ארצה בשנים 1921-1920 ובתחילה השתייכו ל'גדוד העבודה'. הם נדדו בארץ, עבדו בבנייה ובסלילה וקיבלו הכשרה בגניגר. ב-15 במאי 1926 עלה הקימו חברי הקבוצה את קיבוץ שריד.