Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

נשות החלוץ - Pioneer Women

תנועה אחות של מועצת הפועלות בחו"ל. הוקמה בשנת 1925 בניו יורק במטרה לסייע לנשים ולילדים בארץ ישראל. סניפים של התנועה הוקמו בארצות הברית, בקנדה ובמדינות נוספות. בשנת 1976 התאחדה התנועה עם מועצת הפועלות במסגרת תנועת נעמת העולמית.
תאריך: 1925

התנועה נוסדה בשנת 1925 בניו יורק על ידי קבוצת נשים מתנועת העבודה הציונית בהנהגתה של סופיה יודין. ההתארגנות החלה בעקבות מכתב ששלחה רחל ינאית בן-צבי לידידתה יודין, ובו ביקשה סיוע לחפירת באר מים עבור חוות הלימוד לבנות בתלפיות בירושלים. יודין יחד עם שש מחברותיה גייסו 500$ עבור הבאר והקימו את תנועת 'נשות החלוץ' במטרה להמשיך ולסייע לחלוצות בארץ ישראל. בתחילה סייעו 'נשות החלוץ' להקמת משקים להדרכה חקלאית לנערות ולפועלות. בהמשך הקימו גם מעונות יום לילדי נשים עובדות ומסגרות להכשרה מקצועית עבור נשים המעונינות לצאת לעבוד. בין השנים 1934 ו-1942 הוכפל מספר חברות התנועה והגיע ל-10,000. שתי הקרנות העיקריות של התנועה, 'הקרן להצלת הילד' ו'קרן הבניה' הוקמו בשנים 1943 ו-1944. בשנות ה-50 סייעה התנועה לאלפי עולים חדשים שהגיעו לישראל וכן היתה הארגון היהודי הראשון שסייע גם למגזר הערבי והדרוזי. התנועה סייעה למועצת הפועלות בהקמת רשת ענפה של מסגרות חינוכיות לילדים ונוער, מסגרות להכשרה מקצועית לנערות ולנשים ופעילויות חברתיות ותרבותיות לנשים. בשנות ה-60 הקימה התנועה קרן מילגות להשכלה גבוהה עבור נשים בישראל. בשנות ה-70 סייעה התנועה להקמתן של לשכות לסיוע משפטי ולזכויות האשה בישראל. בשנות ה-90 סייעה התנועה בקליטת אלפי עולים מברית המועצות ומאתיופיה, בעזרה למשפחות חד הוריות ובהקמת מרכזים למניעת אלימות במשפחה ומעון לנשים מוכות.

במהלך השנים התרחבה התנועה והקימה סניפים במדינות נוספות. הסניפים הראשונים והגדולים של התנועה הוקמו בארצות הברית ובקנדה. סניפים נוספים הוקמו באנגליה, צרפת, בלגיה, מקסיקו, ארגנטינה, ברזיל, צ'ילי, אורוגוואי, פרו ואוסטרליה. בתנועה עשרות אלפי חברות פעילות. כל אחד מהארגונים הארציים עורך אחת לשנתיים ועידה כללית שבה נבחרים מוסדותיו. לתנועה ארגון גג אשר עורך אחת לכמה שנים ועידה עולמית של הארגונים הארציים, אשר בה מתואמים המטרות ודרכי הפעולה. עד שנת 1976 נקראו סניפי התנועה בחו"ל בשפות שונות - 'פיוניר ווימן' (Pioneer Women), 'דמאס פיונירס' (Damas Pioneras), 'פאם פיוניר' (Femmes Pionnières) ו'פיאנערן פרויען'. בשנת 1976 הוחלט לאחד את מועצת הפועלות ואת הסניפים של 'נשות החלוץ' בעולם במסגרת ארגון אחד בשם 'נעמת' - תנועת נשים עובדות ומתנדבות. כיום עוסקים סניפי התנועה בחו"ל בעיקר באיסוף כספים למימון פעילותה של נעמת בישראל ובפעילות הסברתית ותרבותית בקרב החברות ובני משפחותיהן. הארגונים הארציים משתתפים בפעילויות של הקהילה היהודית ושל התנועה הציונית בארצותיהן. חברות התנועה מעורות בחיי הקהילה היהודית, בבתי הספר היהודיים, בתנועות הנוער החלוציות ומקיימות פעילות תרבותית וחוגים לעברית.