Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

[ה]יישוב

כינוי לציבור היהודי המאורגן בארץ ישראל בתקופה שבין ראשית העלייה הראשונה להקמת המדינה.
תאריך: 1882

הציבור היהודי שישב בארץ ישראל בתקופה המדוברת (שנקראת גם "תקופת היישוב") החזיק בגוונים כאלו או אחרים של תודעה ציונית, שהיוותה את המחנה המשותף למגזרים היהודים השונים באותה התקופה. "היישוב" נבדל מ"היישוב הישן", שכלל אוכלוסייה יהודית חרדית המתנגדת לרעיון הציוני.

בתוך "היישוב" קמו מערכות פוליטיות, שהמסגרת הארגונית שכללה את כולם הייתה כנסת ישראל. למעשה, היה "היישוב" התשתית הארגונית, החברתית, הכלכלית והפוליטית למדינת ישראל.