Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

גדוד נהגי הפרדות

יחידה צבאית במסגרת הצבא הבריטי בתקופת מלחמת העולם הראשונה. הגדוד הוקם בשנת 1915 . שמו באנגלית: Zion Mule Corp - גדוד נהגי הפרידות של ציון.
תאריך: 1915

היחידה הוקמה בלחצם של היהודים ככוח עזר לוחם. השתתפו בה כ-600 צעירים. הכוח נשלח לחזית גליפולי בפיקודו של קולונל ג' פטרסון. סגנו היה יוסף טרומפלדור. שפת הפיקוד בגדוד היתה עברית. עם התבוסה בגליפולי פוזר הגדוד בשנת 1916.