Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

ג'וינט

קיצור שמו של הארגון American Jewish Joint Distribution (הוועד היהודי אמריקני המאוחד לסיוע). ארגון יהודי אמריקני שנוסד במטרה לסייע ליהודים ברחבי העולם. הוקם בשנת 1914 לאחר מיזוג בין שלושה ועדים נפרדים שפעלו לעזרת יהודי אירופה.
תאריך: 1914

בשנים 1918-1914 העניק הגּ'ויְנְט סיוע בכ-15 מיליון דולאר עבור עזרה דחופה לפליטים יהודיים במלחמת העולם הראשונה ובפרעות שהתחוללו בעקבותיה. לאחר המלחמה פעל הארגון לשיקומם של מוסדות יהודיים שהתרוששו. ב-1929 הושיט הג'וינט עזרה ליהודי רומניה ופולין שנפגעו במשבר הכלכלי הגדול. עם עליית הנאצים בגרמניה תמך הג'וינט בכלכלתם של מאות יהודים ובחינוכם של ילדים שהוצאו ממערכות החינוך. בשנים 1949-1945 סייע הג'וינט בשיקומם של הפליטים מהיהודיים ממלחמת העולם השנייה ובחיסול מחנות העקורים (בסכום של כ-270 מיליון דולאר). כן סייע להעלאתם של יהודי תימן במסגרת מבצע 'מרבד הקסמים', ולהצלתם של יהודי צפון אפריקה והמזרח התיכון. כיום פעיל הארגון בקידום מוסדות חברתיים, תורם לרשת 'אורט', לבתי חולים, בתי אבות, מרכזי חינוך ויוזמות חברתיות שונות.