Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

ועידת בריסל

ועידת ארגונים יהודיים שכונסה בבריסל (בלגיה) בינואר 1906 על ידי נשיא ההסתדרות הציונית העולמית, דוד וולפסון כדי לדון בדרכי סיוע לנפגעי הפרעות ברוסיה (כתוצאה ממהפכת 1905). בוועידה סוכם על תיאום פעולות הסיוע בין כל האירגונים היהודיים.