Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

[ה]קונגרס הציוני ה-6

הקונגרס הציוני השישי התכנס בבאזל ב-23-28 באוגוסט 1903. במוקד הדיונים בקונגרס עמדה 'תוכנית אוגנדה' שהוצעה על ידי בריטניה כחלופה לארץ ישראל. הרצל תמך בתכנית כמפעל הצלה זמני - אותו כינה 'מקלט לילה לעת צרה'. 295 צירים תמכו בקבלת 'תכנית אוגנדה' ו-178 צירים התנגדו לה. הוחלט לשגר משלחת לאוגנדה לבחינת האפשרות ליישם את התוכנית.