Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

[ה]קונגרס הציוני ה-4

הקונגרס היהודי הרביעי התכנס בלונדון ב-16-13 באוגוסט 1900. בדיוני הקונגרס נדונו הגירושים ההמוניים של יהודים מרומניה, מצוקתם של הפועלים בארץ ישראל, בעיית המחסור בעבודה והעזיבה הגוברת מהארץ. צ. ה. שפירא הציע לייסד את 'הקרן הקימת לישראל'.