Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

[ה]קונגרס הציוני ה-3

הקונגרס הציוני השלישי התכנס בבאזל ב-15-18 באוגוסט 1899 ועסק בדיונים ב'תכנית באזל' - תכניתו הציונית של תיאודור הרצל.