Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

הדסה

הסתדרות נשים ציוניות בארצות הברית שנוסדה בשנת 1912 בניו-יורק ביזמתה של הנרייטה סאלד. בין מטרותיה: פעולה ציונית, חברתית ותרבותית בקרב נשים יהודיות בארצות הברית, טיפוח האידיאלים הלאומיים, קידום הבריאות בארץ ישראל ועידוד פעילות יהודית בארץ. בשנת 1913 החלה הסתדרות הדסה לפעול בארץ ישראל.
תאריך: 1912

בארץ הוקמה תחילה 'קבוצה מדיצינית הדסה', שהפכה ב-1922 ל'הסתדרות מדיצינית הדסה'. הסתדרות זו פעלה לפיתוח מוסדות בריאות ורפואה, והקימה בתי חולים, מרפאות, בתי ספר לאחיות, מכונים רפואיים, מרפאות טיפת חלב ועוד. בשנת 1939 הקימה 'הדסה' את בית החולים האוניברסיטאי על הר הצופים. בשנת 1960 ייסדה את בית החולים 'הדסה עין כרם', שהנו בית החולים הלימודי של האוניברסיטה העברית, בית ספר לרפואה ובית ספר לאחיות. עוד פעל האירגון רבות בתחום העבודה הסוציאלית, החינוכית והרפואית הקשורה בילדים ובנוער. 'הדסה' סייעה לקיומו של כפר הילדים 'מאיר שפיה', וייצגה את 'עליית הנוער' בארצות הברית. בשנת 1954 הוקם בסיוע 'הדסה' אירגון המתנדבים 'יע"ל' (יד עזר ל'הדסה').

כיום מונה הארגון כ-270 אלף חברות ברחבי העולם (ובנוסף 30 אלף גברים עמיתים). לארגון 800 סניפים בארצות הברית וכ-100 סניפיפ נוספים ברחבי העולם. המטה המרכזי נמצא בניו יורק.