Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

ועידת רומני - ועידת הקומונה של טרומפלדור-שץ .

ועידת חלוצים ברוסיה, שהתכנסה בהנהגתם של יוסף טרומפלדור וצבי שץ באוגוסט 1911 ברוֹמְנִי שבאוקראינה. בוועידה נדונה תכניתה של הקבוצה להתיישב בארץ במסגרת קומונלית. כמה מהחלוצים שהשתתפו בוועידה עלו אחריה ארצה והתיישבו בחוות מגדל.