Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

[ה]קונגרס הציוני ה-10

התכנס בבאזל, בשנת 1911. בקונגרס זה התקבלה הגישה הציונית הסינטטית, שילבה בין עקרונות הציונות המדינית לציונות המעשית. אוטו ורבורג נבחר כנשיא ההסתדרות הציונית במקומו של דוד וולפסון. מרכז התנועה הציונית הועבר לברלין.