Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

אום ג'וני

אדמות אום ג'וני נקנו מאפנדי פרסי ונוהלו כאדמות לאום על ידי המשרד הארצישראלי בראשותו של ד"ר ארתור רופין. עיבודן החל בשנת 1909 על ידי קבוצת פועלים מחוות כנרת. קבוצה זו עיבדה את אדמות החווה בניהול עצמי במשך שנה. עם תום השנה עלו למקום חברי 'הקבוצה החדרתית', שהחליטו בהמשך דרכם על הקמתה של אם הקבוצות 'דגניה'.