Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

[ה]קונגרס הציוני ה-8

הקונגרס הציוני השמיני התכנס בהאג, הולנד ב-21-14 באוגוסט 1907. בדיוני הקונגרס הביע חיים וייצמן את תמיכתו ב'ציונות סינטטית', המשלבת בין התיישבות ציונית מעשית בארץ ישראל לבין פעולה ציונית מדינית. בקונגרס הוחלט על הקמתו של המשרד הארצישראלי בראשותו של ד"ר ארתור רופין.