Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

[ה]מהפכה התעשייתית

תהליך איטי ומדורג של מעבר משיטת ייצור ידנית לשיטת ייצור ממוכנת בבתי חרושת ומפעלים. המהפכה התעשייתית החלה בסוף המאה ה-18, באנגליה, ובמהלך המאה ה-19 התפשטה למדינות נוספות באירופה.

אף על פי, שכאמור ה"מהפכה התעשייתית" הייתה למעשה תהליך הדרגתי וארוך ולא מהלך חד כפי שמשתמע מהכינוי ההיסטוריה שקיבלה, מה שמסמן את תחילתה יותר מכל, הוא תחילת השימוש בקיטור כמקור אנרגיה להנעת מנועים בתעשייה ובתחבורה. השפעתו של הקיטור, שהומצא על ידי ג'יימס ואט ב- 1774, חוללה שינויים מרחקי לכת בכל תחומי החיים. תהליכי הייצור עברו מהפכה מוחלטת. עד אז ייצור היה מבוסס על עבודת אדמה ועבודת כפיים, מה שהגביל את הגיוון, התפוקה והאיכות של המוצרים. הקיטור איפשר תהליך של תיעוש, או במילים אחרות, הביא יחד עמו מכונות, שהרחיבו את הייצור בקנה מידה עצום. יחד עם השינוי הגדול הזה התחוללו שינויים גדולים גם בתחומים אחרים כמו התחבורה (רשת הרכבות), החקלאות (מיכון עבודת האדמה), המדע (גילויים חדשים), הטכנולוגיה (פיתוח מיכשור משוכלל יותר), התרבות (תרבות ההמונים) והחברה (ריבוד חברתי חדש - הפרולטריון, הבורגנים ווהקפיטליסטים).