Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

אביב העמים

גל של מהפיכות לאומיות שפרץ בחלק מארצות אירופה בפברואר 1848. המהפיכות דוכאו כולן עד אוגוסט 1849. הגורמים להתקוממויות היו התנגדות לשלטון האבסולוטי, מצוקה כלכלית, השפעה של רעיונות ליברליים והתעוררות לאומית (בעיקר בגרמניה ובאיטליה).
תאריך: 02-1848

למהפכות אביב העמים היתה השפעה חשובה, למרות שדוכאו תוך זמן קצר ולמרות שגרמו בטווח הקצר לשינויים שלטוניים מעטים. המהפכות נשאו עימן רעיונות של חרות וליברליזם אשר נקלטו ברבות מארצות אירופה. המהפכות קידמו באופן משמעותי את רעיון הלאומיות, שמשמעותו היא שלעם (המוגדר על בסיס משותף: היסטורי, אתני, תרבותי, גיאוגרפי ועוד) יש זכות לקיים שלטון עצמי. רעיון מהווה למעשה את הבסיס להתהוותה של התנועה הלאומית היהודית - הציונות.