Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

סרטיפיקט

רשיון עליה לארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי.

הרשיון ניתן במישרין על ידי השלטונות הבריטיים או במסגרת מכסות שהוענקו לסוכנות היהודית. היתרי העלייה ניתנו ללא הגבלה לבעלי הון ובמסגרת של מכסות מוגבלות ('שדיול') שהשתנו מעת לעת על פי המדיניות הבריטית.