Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

סיעה ג'

סיעה במפא"י שהוקמה בשנת 1938 על ידי ותיקי סניף מפא"י תל-אביב במפא"י כמשקל נגד לסיעה ב'.
תאריך: 1938

סיעה שהוקמה בשנת 1938 על ידי ותיקי סניף מפא"י בתל-אביב לקראת הבחירות הפנימיות בסניף. הסיעה הוקמה כמשקל נגד להתארגנותה של סיעה ב' האופוזיציונית. סיעה ג' נהנתה מתמיכת ראשי ההסתדרות בתל אביב וראתה עצמה כמגוננת על המפלגה. מנהיגיה של הסיעה היו זלמן ארן, מרדכי נמיר, שרגא נצר, ישראל גורי. בראש רשימת הסיעה לבחירות הפנימיות עמדה גולדה מאיר. לאחר הפילוג במפא"י בשנת 1944 ופרישתה של סיעה ב', התחזק מעמדם של מנהיגי סיעה ג' במפלגה, וכך נוצר הבסיס להקמתו של 'הגוש' בשנות ה-50.