Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

מושב עולים

מושבי העובדים שהוקמו לאחר קום המדינה.

רבים מן המושבים הללו לא הוקמו מתוך שותפות בין המתיישבים למוסדות המיישבים, אלא מכורח נסיבות קליטתה של העלייה ההמונית לארץ בשנות החמישים. רבים מהמתיישבים הגיעו אליהם ללא הכשרה חקלאית, או נשלחו להתיישב משיקולים לאומיים, כגון הצורך להתיישב בספר. בראשית שנות החמישים התגייסו חברים מתנועת בני המושבים להדרכה במושבים החדשים. חלק מהמושבים הללו הצליח להתייצב כלכלית ולהתגבש חברתית אך רבים אחרים נותרו במצוקה כלכלית או בחוסר יציבות חברתית, שאותה ייחסו לקיפוחם על ידי מוסדות המיישבים. יחס זה נבע לטענתם מנסיבות ומתנאי יישובם, שנעשו בלא התחשבות ברצונם, וכן עקב היחס החברתי המפלה כלפיהם.