Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

מגילת העצמאות- הכרזת העצמאות

שמו הרשמי של המסמך שכונה 'הכרזת העצמאות' ונחתם על ידי חברי 'מועצת העם' בה' באייר תש"ח (14.5.1948). ההצהרה נועדה לקבוע את עובדת ייסודה של המדינה לצורך ההכרה בה בחוק הבינלאומי. היא מבטאת את חזון העם ואת ה'אני מאמין' שלו.
תאריך: 1948

ההכרזה כוללת שלושה חלקים: הקדמה היסטורית המתארת את מאבקו של העם היהודי לעצמאותו. חלק מדיני ובו הכרזה על הקמתה של מדינת ישראל, מוסדות החקיקה והביצוע שלה, וחלק הצהרתי הכולל את עיקריה של המדינה החדשה בתחום המדיני, החברתי והתרבותי וכן קריאה לאו"ם לקבל את ישראל למשפחת העמים, קריאה לערבים לשתף פעולה עם המדינה היהודית וקריאה לעם היהודי להתלכד סביב היישוב. ההכרזה אינה מגדירה את גבולות המדינה. מחבר הנוסח הסופי של ההצהרה, שגם קרא אותה בעת ההכרזה, בשם מועצת העם, היה דוד בן-גוריון. הוא ראשון החותמים עליה. טקס ההכרזה התקיים באולם מוזיאון תל-אביב ששכן בשדרות רוטשילד בתל-אביב, בנוכחות חברי מועצת העם וקהל מוזמנים. ההצהרה אינה מהווה חוקה, אלא נועדה לקבוע את עובדת ייסודה של המדינה.