Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

הצהרת בלפור

מכתב ששלח שר החוץ הבריטי, בלפור, לברון רוטשילד ב-2 בנובמבר 1917, ובו הצהיר על יחסה החיובי של ממשלת בריטניה לשאיפתה של התנועה הציונית להקים בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל.
תאריך: 1917

כמו כן כלולה בהצהרה התחייבות לא לפגוע בזכויותיהן האזרחיות והדתיות של העדות הלא יהודיות בארץ, או בזכויותיהם של היהודים בארצות מושבם. הצהרה זו שימשה בסיס לכתב המנדט שהעניק חבר הלאומים לבריטניה על ארץ ישראל בשנת 1922. כמו כן היא העניקה בסיס לגיטימי לפעילותה של התנועה הציונית בארץ בתקופת המנדט הבריטי.