Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

העפלה (וגם: עליה ב'- עליה בלתי לגלית)

כינוי למפעל העליה המחתרתית לארץ בתקופת המנדט הבריטי.
תאריך: 1939

ארגון ה'הגנה' החל לפעול בתחום זה ביוזמתו של אליהו גולומב ב-1934. התנועה הרוויזיוניסטית יזמה אף היא במקביל מפעל העפלה משלה ('עליית אף על פי כן'). משנת 1939 הורחבה ההעפלה, ביוזמת חברי תנועת 'החלוץ' בפולין ובתמיכתם של ראשי 'הקיבוץ המאוחד'. במסגרת המאבק נגד חוקי 'הספר הלבן' ועל רקע ההחרפה במצב יהודי אירופה הוחלט ב-1939 על ידי המוסדות הלאומיים וה'הגנה' להקים את המוסד לעלייה ב'. שאול מאירוב (אביגור) מונה לעמוד בראשו. מ-1941 פעלה עלייה ב' דרך היבשה מארצות ערב. עיקר פעילות ההעפלה נעשה מתום מלחמת העולם השנייה ב-1945 ועד להקמת המדינה. בשנים אלו הפעיל המוסד לעלייה ב' 61 ספינות (ב-65 הפלגות), שלושה מבצעים מוטסים והעלה כ-70,000 עולים.