Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

[ה]הסתדרות הציונית החדשה (הצ"ח)

שמה של התנועה הרוויזיוניסטית בין השנים 1946-1935.
תאריך: 1935

בעקבות החלטת הוועד הפועל הציוני בשנת 1935 לאסור על פעולות פוליטיות עצמאיות בהסתדרות הציונית, פרשה התנועה הרוויזיוניסטית ממנה והקימה הסתדרות ציונית נפרדת - ההסתדרות הציונית החדשה. בקונגרס היסוד שנערך בווינה באותה שנה נבחר זאב ז'בוטינסקי לנשיא הצ"ח. מרכז הצ"ח ישב תחילה בפאריס, אחר כך עבר ללונדון ולניו-יורק עד לפטירתו של ז'בוטינסקי שם ב-1940. אז הועברה הנהגת התנועה לוועד מורשים, בראשותו של אריה אלטמן. בתקופת מלחמת העולם השנייה נחלשה התנועה, שבסיסה העיקרי בפולין הושמד, ועם תום המלחמה החליטה הנהגתה לחזור ולפעול במסגרת ההסתדרות הציונית. שמה שונה בהתאם לברית הצה"ר ('ברית הציונים הרוויזיוניסטים'). ב-1950, שנתיים לאחר הקמתה של מפלגת חרות, הוסב שם התנועה העולמית ל'ברית חרות'.