Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

הסכם לונדון ("הסכם בן גוריון- ז'בוטינסקי")

הסכם שנחתם בראשי תיבות בין דוד בן-גוריון לזאב ז'בוטינסקי בשנת 1934.

ההסכם נועד להשיג הפוגה במאבק הפוליטי שגלש לתקריות אלימות ברחוב בארץ ובאירופה בין התנועה הרוויזיוניסטית לבין תנועת העבודה. מטרות נוספות של ההסכם היו הסדרת יחסי העבודה בין הסתדרות העובדים לבין הסתדרות העובדים הלאומית (מיסודה של התנועה הרוויזיוניסטית) והפשרת היחסים בין שתי התנועות במסגרת ההסתדרות הציונית העולמית. במשאל חברים שערכה ההסתדרות הכללית נדחה ההסכם.