Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

[ה]קונגרס הציוני ה-2

הקונגרס הציוני השני התכנס בבאזל, שוויץ, ב-31-28 באוגוסט 1898, ועסק בעיקר בהחדרת הרעיון הציוני לקהילות היהודים בגולה. בקונגרס הוחלט על הקמת בנק 'אוצר התיישבות היהודים' כזרוע הכספית של ההסתדרות הציונית.