Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

[ה]קונגרס הציוני ה-1

הקונגרס הציוני הראשון התכנס בבאזל, שוויץ ב-31-29 באוגוסט 1897. כינוסו ציין את המעבר מהתארגנות במסגרת תנועות של 'חובבי ציון' להתארגנות ציונית פוליטית בהיקף בינלאומי. בנימין הרצל קבע כי בתוכנו ישמש קונגרס זה כ'אסיפה לאומית יהודית'. במסגרתו התקבלה התכנית הציונית הראשונה ונבחר ועד פועל ציוני. ביומנו כתב הרצל: 'בבאזל יסדתי את מדינת היהודים'.