Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

User Login

Assuming התיישבות is required, and קיבוצית is required, the following results were found.

 • עליה שניה

  פרק זה עוסק בראשיתה של תנועת העבודה בארץ ישראל,ברעיונותיה המרכזיים ובדרך יצירתם של הכלים האירגוניים בעזרתם יישמה את מטרותיה החברתיות, הכלכליות וההתישבותיות בתקופה שקדמה להקמתה של מדינת ישראל. עיבוד וכתיבה: ד"ר אביגיל פז-ישעיהו.

  http://tnuathaavoda.info/history/home-1-b448-22.html
 • התבססות ובטחון 1939-1930

  פרק זה עוסק בהתישבות העובדת בשנות השלושים ובתרומתה בתחום הכלכלי, החברתי, הפוליטי והיישובי. הפרק מציג את זרמי ההתישבות השונים ואת תנועות הנוער שהיו קשורות בהם. כמו כן הוא מציג את הישגיה הלאומיים של ההתיישבות בתקופה זו, שבאו לידי ביטוי במבצע 'חומה...

  http://tnuathaavoda.info/settlement/home/9/1105467284.html
 • ההתיישבות ב 1945-1939

  - בכתיבה - הפרק עוסק בהתיישבות הקיבוצית בתקופת מלחמת העולם השניה. כתב: פרופ' הנרי ניר. ערכה: ד"ר אביגיל ישעיהו.

  http://tnuathaavoda.info/settlement/home-9-1105467316.html
 • עליה שלישית ורביעית

  פרק זה מתמקד בשנות העשרים של המאה העשרים. עשור זה נחשב כעשור מכריע מבחינת עיצוב אופיה של החברה הישראלית הציונית בתקופת גיבושה. בתקופה זו נבנתה המערכת המוסדית של הישוב בארץ-ישראל, והתחזקה ההכרה כי המפתח לעתידו של העם היהודי מצוי לא רק בידי המעצמות...

  http://tnuathaavoda.info/history/home/1/b448_33.html
 • הנחת היסודות

  הפרק עוסק בגיבושן של צורות ההתיישבות השיתופית השונות בארץ. כמו-כן הוא סוקר את הקשר שנוצר בין תנועות הנוער להתיישבות העובדת, בה בחרו רבים מן הבוגרים להתיישב בהמשך דרכם. הפרק ממשיך בהקמתן של התנועות הקיבוציות הארציות והתנועה המושבית בשנות ה-20 המאוחרות...

  http://tnuathaavoda.info/settlement/home/9/2100599284.html
 • הקיבוץ בשנות ה-50

  http://tnuathaavoda.info/settlement/home/9/1205222853.html
 • מפא"י

  פרק זה יסקור בתמציתיות את תולדותיה של מפא"י, למן ראשיתה ועד לשנות השישים. הוא יתמקד באותם נושאים בהם עסקה המפלגה באופן ישיר כמסגרת פוליטית. בפרק לא הורחב הדיון על המסגרות המשקיות או החברתיות, בהן הייתה מעורבותה של המפלגה רבה, (אף כי היו מסגרות...

  http://tnuathaavoda.info/parties/home/5/mapay.html
 • פוליטיקה ומשבר בתנועות הקיבוציות : 1954-1947

  - בכתיבה - פרק זה בוחן את המערכות הפוליטיות בתנועות הקיבוציות בראשית שנות ה-50. כתב: פרופ' הנרי ניר. ערכה: ד"ר אביגיל פז-ישעיהו.

  http://tnuathaavoda.info/settlement/home/9/1105467363.html
 • [ה]קיבוץ הדתי

  הארגון הארצי של הקיבוצים הדתיים. נוסד בשנת 1938 על ידי הקבוצות הקשורות לתנועת ה'פועל המזרחי'. 'הקיבוץ הארצי' מקיים קשר הדוק עם תנועת הנוער 'בני עקיבא'. כיום כולל 'הקיבוץ הדתי' 16 קיבוצים ו-3 מושבים שיתופיים.

  http://tnuathaavoda.info/terms/home/terms/1142890332.html

Results 1 - 0 of 9