Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

חדשות הערב [תש"ו-תש"ח] 10-03-1946-31-03-1948

יומון. בפועל עיתון ערב של מפא"י.
   10-03-1946 - 31-03-1948
   שפה: עברית
הוצאה: א. פורצקי, תל-אביב

העיתון הוקם על ידי מפא"י במטרה להתחרות בעיתון 'ידיעות אחרונות' ולרכוש חלק מקהל הקוראים של עיתונות הערב. המפלגה מימנה את העיתון, אך לא עמדה באופן רשמי מאחוריו. העיתון היה לרוב בן שני עמודים בלבד והוא ליווה את האירועים הבולטים שהתרחשו בשנים 1948-1946, ביניהם: פעולות המרי, מבצעי ההעפלה וההתישבות, ועדת החקירה האנגלו-אמריקאית, דיוני האו"ם בשאלת החלוקה, הקמת המדינה ותחילתה של מלחמת העצמאות.

ד"ר אליהו פורצקי (פורת) היה המו"ל האחראי, העורך ומחבר המאמרים הארוכים בעיתון שעסקו לרוב בבעיות השעה. בין הכותבים בעיתון היו: אביגדור המאירי, הלל זיידמן, אלחנן צייטלין, הרצל ברגר, יוסף שיץ, רבקה כצנלסון ונתן דונביץ.

העיתון שימש במה לראשי מפא"י ולאידיאולוגיה של המפלגה. העיתון תמך בפעולות המאבק הקשורות להעפלה, להתישבות ולהגנה, ברוח הקו של ה'הגנה' ותנועת הפועלים. העיתון תמך בפעולות תנועת המרי עד לפיצוץ מלון 'המלך דוד'. אחרי כן התייחס העיתון בשלילה לארגוני הפורשים.

תפוצת העיתון הגיעה בשיאה ל- 8000-6000 עותקים. התעוררה ביקורת במפא"י על הגרעונות הכספיים הגדלים של העיתון ועל היותו לא מגוייס דיו לטובת המפלגה. במרץ 1948 הוחלט להפסיק את התמיכה בעיתון והוא נסגר.ראו גם:

קמבל בלה, ''חדשות הערב' - עתון הערב של מפא"י, 1948-1946', קשר, 3 1988, עמ' 98-93