Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

מחנות 1942-1947

תת כותר: דברי חברים בכינוס ועדי הפועלים במחנות אי שם בארץ. ירחון משבט תש"ג ואילך. ‬
   1942 - 1947
   שפה: עברית
הוצאה: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - מרכז העבודה, תל-אביב

שנויים בשם: גליונות ספטמבר ודצמבר 1942 פורסמו בשם: במחנות ... ; מקצת הגליונות התפרסמו בתוספת מה לפני עצם השם.