Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ניב הפועל החקלאי [תש"ך-תשל"ח] 1960-1978

בראש המעטפת: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י - המרכז החקלאי. ‬ מס’ 1 יצא בשם: הפועל החקלאי.
   1960 - 1978
   שפה: עברית
הוצאה: האיגוד הארצי של הפועלים החקלאים השכירים, תל-אביב