Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

[ה]חינוך המשותף 1958-1993

רבעון לעניני חינוך של 'הקיבוץ הארצי השומר הצעיר'.
   1958 - 1993
   שפה: עברית
הוצאה: המחלקה לחנוך של הקבוץ הארצי השומר הצעיר, תל-אביב

המשכו של "בעיות החינוך המשותף".
כותרים נוספים: הד החינוך המשותף; דבר החינוך המשותף.

בשנת 1993 התאחד עם "אגרת לחינוך" נקרא "עלי חינוך".