Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

[ה]קיבוץ והתעשיה 1976-1982

"כתב עת לבירור שאלות התעשיה הקיבוצית".
   1976 - 1982
   שפה: עברית
הוצאה: איגוד התעשיה הקיבוצית, תל אביב