Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

[ה]ארץ והעבודה [תרע"ג-תרע"ט] 1913-1919

תת כותר: קבץ לספרות ולעניני העבודה והישוב. רבעון מטעם הוועד המרכזי של 'הפועל הצעיר'.
   1913 - 1919
   שפה: עברית
הוצאה: הועד המרכזי של הפועל הצעיר, יפו

יצא לאור במקום 'הפועל הצעיר' שנסגר על ידי הממשלה בזמן המלחמה.