Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

אגרת [תר"ץ-תרצ"ד] 1930-1934

בראש השער: הסתדרות הנוער העממית החלוצית 'גורדוניה' - מחלקת ההנהגה העליונה בחדרה. ‬
   1930 - 1934
   שפה: עברית
הוצאה: הסתדרות 'גורדוניה', חדרה

‫ עיתון של תנועת הנוער "גורדוניה". הקטוגרף מכתב מכונה בצד אחד של הדפים. ‬
‫ אגרת ג’ מכילה דין וחשבון מפגישת "גורדוניה" הראשונה בארץ ישראל בשנת תר"ץ.