Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

אחדות העבודה [תרע"ט] 1919-

בטאון "אחדות העבודה".
   1919
   שפה: עברית
הוצאה: התאחדות ציונית-סוציאליסטית של פועלי ארץ-ישראל "אחדות העבודה", יפו

בטאונה הראשון של מפלגת "אחדות העבודה". יצא לאור חודשים אחדים. ממשיכו: "קונטרס".