Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

[ה]שדה לנוער [תש"ג-תשט"ז] 1943-1957

ירחון מדעי פופולרי לחקלאות, לטבע ולידיעת הארץ. תת כותר: ירחון לחקלאות ולטבע.
   1943 - 1957
   שפה: עברית
הוצאה: הסתדרות הפועלים החקלאים בישראל, תל אביב

בשנים 1951-1947 פרסם ירחון "השדה" של הסתדרות הפועלים החקלאים את הירחון "השדה לנוער".  משנת 1957 המשכו של הירחון ב"טבע וארץ", כתב עת מדעי פופולרי לחקלאות, לטבע ולידיעת הארץ, שמופיע מטעם "החברה להגנת הטבע".