Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

במחנה [תרצ"ד-תרצ"ו] 1934-1936

בטאון של תנועת 'המחנות העולים'.
   1934 - 1936
   שפה: עברית
הוצאה: תנועת הנוער הלומד מחנות העולים בארץ-ישראל